OPFARM - Soft Nova
Innowacyjne narządzie wspomagające
budowanie relacji z Twoimi pacjentami
oraz prowadzenie opieki farmaceutycznej,
stosowane w procesie realizacji recepty
i wydawania leków w Twojej aptece.

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się bezpłatnie już dziś!

dobra praktyka wydawania leków

Korzyści dla Ciebie i pacjenta

opfarm-relacje

Budujesz relacje

OPFARM – Soft Nova to system komputerowy umożliwiający wprowadzenie założeń opieki farmaceutycznej do Twojej apteki oraz każdej instytucji wydającej leki pacjentowi. Działa niezależnie od stosowanego przez Ciebie oprogramowania aptecznego. Narzędzie służy do etykietowania aptecznego leków nazwanego przez nasz zespół naukowy Systemem Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL).

Usługa etykietowania aptecznego SIEL jest podstawową usługą farmaceutyczną realizującą założenia opieki farmaceutycznej w formie etykiet informacyjnych naklejanych na każde opakowanie leku pacjenta. Przy użyciu tego narzędzia apteka przygotowuje spersonalizowane opakowania dla pacjenta.

Przy współpracy z drukarką do etykiet firmy Zebra Technologies Europe Limited produkuje etykieto-piktogramy, tzw. Lekolepki®. Opracowany przez nas system znakowania leków w prosty sposób przekazuje pacjentowi najważniejsze informacje dotyczące podstawowych zasad stosowania leku. Lekolepki® przypominają o właściwym sposobie przyjmowania leków, zapewniając odpowiednie i bezpieczne gospodarowanie lekiem. Piktogramy budują pozytywne relacje na linii pacjent-farmaceuta, co przekłada się na wzrost lojalności pacjenta wobec Twojej apteki.

opfarm-klienci

Zdobywasz więcej pacjentów

System OPFARM – Soft Nova poprzez drukowanie i naklejanie przez farmaceutę etykieto-piktogramów przyczynia się do budowania zaufania oraz tworzenia relacji z pacjentem, co w konsekwencji przekłada się na częstość odwiedzin w aptece.

Naklejki informują pacjenta m.in. o dawkowaniu leku oraz możliwościach wystąpienia poszczególnych działań niepożądanych, a także objaśniają warunki przechowywania leku czy interakcje ze składnikami diety. Pozwalają na redukcję ryzyka wystąpienia interakcji lekowych oraz przyjęcia leku przez innego członka rodziny, zwłaszcza dziecko.

OPFARM – Soft Nova to certyfikowane narzędzie wdrażające zasady podstawowych usług opieki farmaceutycznej, oraz wymierna korzyść dla Twojej apteki gwarantująca zysk. Nowatorska nakładka do systemu aptecznego wraz z systemem etykietowania leków daje potwierdzoną naukowo gwarancję zwiększenia zainteresowania pacjenta apteką stosującą nasze rozwiązania technologiczne. Badania potwierdzają, że pacjenci otrzymujący piktogramy znacznie lepiej oceniają informacje na temat stosowania leku w porównaniu do osób, które stosują te same leki wydawane według standardowej praktyki farmaceutycznej.

opfarm-rozwój

Dbasz o własny rozwój

System etykietowania aptecznego leków piktogramami OPFARM – Soft Nova służy do wdrażania nowoczesnych, uznanych na świecie, ujednoliconych standardów jakości w opiece farmaceutycznej. Dzięki systematycznej pracy z naszym oprogramowaniem, które jest nowoczesnym i bezkonkurencyjnym narzędziem edukacyjnym, farmaceuci utrwalają swoją wiedzę poprzez powtarzanie najważniejszych informacji zawartych na etykiecie danego leku.

Wszystkie nasze piktogramy są zwalidowane. Stała praca aptekarzy z wykorzystaniem Lekolepek® spowoduje przyswojenie wiedzy klinicznej, która powinna być przekazana pacjentowi podczas realizacji recept lekarskich. Apteka, farmaceuta oraz pacjent stosujący nasze rozwiązania uczestniczą w realizacji założeń opieki farmaceutycznej.

Przygotowane przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowoczesne narzędzia pomogą Ci w pełnieniu misji zawodowej, oraz w jak najlepszym i kompleksowym wspomaganiu farmakoterapii Twoich pacjentów. OPFARM – Soft Nova zaprojektowaliśmy z myślą o farmaceutach takich jak Ty - ceniących proste rozwiązania w innowacyjnej formie, oraz szukających możliwości pogłębiania swojej specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa stosowania leków.

Jak to działa

Na podstawie recepty wybierz lek

Zeskanuj ​​​​​​​kod kreskowy

Aplikacja automatycznie odszuka dany lek i dopasuje do niego naklejki

Wydrukuj naklejki

Naklej je na opakowanie leku

Zawsze aktualne informacje o lekach

Aplikacja OPFARM – Soft Nova jest na bieżąco udoskonalana i uaktualniana. Współpracujemy z producentami leków na receptę, bez recepty (OTC), instytucjami państwowymi oraz firmą „LekSeek Polska sp. z o.o.” sp. k. z siedzibą w Warszawie, udostępniającą bazę danych, która zawiera najświeższe, zawsze aktualne informacje na temat wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce.

Jak zacząć

Zarejestruj się na stronie
OPFARM - Soft Nova

Dodaj swoje dane i dane apteki

Utwórz odpowiednią liczbę licencji

Pobierz i zainstaluj aplikacje
OPFARM - Soft Nova na komputerze

Po wpisaniu klucza licencyjnego
aplikacja OPFARM - Soft Nova jest gotowa do użycia

Najczęściej zadawane pytania

Aplikacja OPFARM – Soft Nova wymaga podłączenia drukarki Lekolepek® w komplecie z taśmą, na której tworzone są wydruki. Zapewniamy dostarczenie specjalistycznych drukarek. Są to niewielkie sprzęty biurkowe firmy Zebra Technologies Europe Limited.

Drukarka Zebra ZD420 to nowoczesna i niezawodna drukarka etykiet. Łączność poprzez port USB oraz prosta wymiana kalek i etykiet czynią to urządzenie dedykowanym do pracy w środowisku aptecznym.

Drukarka pracuje w trybie termotransferowym, aby zapewnić wysoką jakość wydruku. Tryb termotransferowy oznacza wykorzystanie kalki barwiącej w formie wymiennych kaset do przeniesienia barwnika na etykietę. Do poprawnej pracy drukarki potrzebne są oryginalne materiały eksploatacyjne firmy Zebra Technologies Europe Limited.

Zestaw złożony z jednej kasety barwiącej oraz rolki etykiet pozwala na wydrukowanie około 800 - 1000 etykiet.

Printers have a three-year manufacturer's warranty, in which we undertake to repair a broken device or replace it with a new printer.

W celu poznania pełnych możliwości urządzenia oraz zapoznania się z procedurą wymiany mediów - zapraszamy na stronę:
https://www.zebra.com/pl/pl/products/printers/desktop/ribbon-cartridge-desktop-printers.html

Pozostajemy w ciągłym kontakcie ze swoimi klientami. Chcemy, żeby korzystanie z aplikacji OPFARM – Soft Nova było jak najbardziej bezproblemowe. Wdrażając Państwa w jej działanie, wytłumaczymy wszystkie tajniki funkcjonalności OPFARM – Soft Nova i będziemy na bieżąco przyjmowali wszelkie wątpliwości i uwagi.

Gromadzony przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbiór danych osobowych użytkowników strony www.opfarmsoftnova.pl traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze strony www.opfarmsoftnova.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmujących się administracją bazy.

Firma Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe firmie Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, firma zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Wszelkie inne dane gromadzone przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, są gromadzone przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia użytkownikom strony www.opfarmsoftnova.pl prawidłowego funkcjonowania aplikacji OPFARM – Soft Nova.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych użytkowników strony www.opfarmsoftnova.pl znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

Piktogramy farmaceutyczne muszą spełniać określone kryteria, normy. Osoba projektująca piktogramy powinna posiadać elementarną wiedzę z zakresu farmakoterapii i bezpieczeństwa stosowania leku.

Każdy zaprojektowany piktogram, zanim zostanie przeznaczony do powszechnego użytku w aptekach, jest poddany walidacji. Walidacja to proces mający na celu potwierdzenie jakości produktu zgodnie z wymaganiami, sprawdzenie, czy znaczenie piktogramu jest poprawnie odgadywane, potwierdzenie, że zastosowanie piktogramu zapewni osiągnięcie wyznaczonego celu. Badanie walidacji przeprowadza się wśród losowo wybranej grupy osób. W efekcie wykonania walidacji uzyskujemy pewność, że piktogram został poprawnie zaprojektowany i jego znaczenie nie zostanie nieprawidłowo zinterpretowane przez pacjenta.

Walidacja to pierwszy etap badań potwierdzających skuteczność piktogramów, stwierdzający poprawność zaprojektowania piktogramu. W drugim etapie bada się, czy zastosowanie piktogramów wpływa na poprawę przestrzegania zasad zaleconej farmakoterapii.

Piktogramy dobierane są do konkretnego leku na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, która zawiera informacje dotyczące m.in. dawkowania, specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności przy stosowaniu leków, interakcji z innymi produktami leczniczymi lub innych form interakcji, wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Pacjent nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wykorzystanie piktogramów. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna dla pacjenta. Farmaceuta nie może naliczać dodatkowej kwoty pieniężnej za tę usługę.
Opfarm logo

Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to innowacyjna firma specjalizująca się w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki farmaceutycznej i compliance. Poprzez swoją działalność pragniemy włączyć się w proces obsługi polskiego pacjenta - dzięki fachowej informacji i kompleksowej opiece farmaceutycznej możemy wpływać na jakość jego życia oraz obniżenie kosztów leczenia. Chcemy stać się krajowym liderem w dziedzinie wdrażania nowoczesnych oraz ujednoliconych standardów jakości w opiece farmaceutycznej.

Posiadane przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środki finansowe zostały otrzymane od LQT Fund S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy o wsparcie w ramach projektu systemowego „Bridge Alfa”, zawartej w dniu 3 grudnia 2015 r.

Otrzymane środki stanowią bezzwrotną pomoc publiczną w rozumieniu § 30 ust. 3 w zw. z § 31 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (numer referencyjny programu pomocowego SA. 35857 (2012/X)); zwolnioną z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kontakt

Piktorex sp. z o.o.
ul. Złota 61/101
00-819 Warszawa
KRS: 0000591968
NIP: 5272754833

piktorex